นครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา
ครบุรี
เสิงสาง
คง
บ้านเหลื่อม
จักราช
โชคชัย
ด่านขุนทด
โนนไทย
โนนสูง
โนนสูง
ใหม่
โตนด
บิง
ดอนชมพู
ธารปราสาท
หลุมข้าว
มะค่า
พลสงคราม
จันอัด
ขามเฒ่า
ด่านคล้า
ลำคอหงษ์
เมืองปราสาท
ดอนหวาย
ลำมูล
ขามสะแกแสง
บัวใหญ่
ประทาย
ปักธงชัย
พิมาย
ห้วยแถลง
ชุมพวง
สูงเนิน
ขามทะเลสอ
สีคิ้ว
ปากช่อง
หนองบุนนาก
แก้งสนามนาง
โนนแดง
วังน้ำเขียว
กิ่งเทพารัษ์
กิ่งเมืองยาง
กิ่งพระทองคำ
กิ่งลำทะเมนชัย
กิ่งบัวลาย
กิ่งสีดา
เฉลิมพระเกียรติ

ตำบลใหม่

ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.นครราชสีมา > อ.โนนสูง

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 29 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่0 บ้านโนนมะเหลี่ยม , หมู่0 บ้านดอนเป้า , หมู่0 บ้านโนนมะเขือ , หมู่0 บ้านโนนตาพลาย , หมู่0 บ้านหัวถนน , หมู่0 บ้านโนนรัง , หมู่0 บ้านโนนจันคม , หมู่0 บ้านโนนทะยิง , หมู่0 บ้านดอนม่วง , หมู่0 บ้านนาโคก , หมู่0 บ้านหนองจำปา , หมู่0 บ้านน้อยดอนมัน , หมู่0 บ้านเพราม , หมู่1 บ้านหัวถนน , หมู่2 บ้านสี่เหลี่ยม , หมู่3 บ้านหนองโสน , หมู่4 บ้านโพธาราม , หมู่5 บ้านดอนม่วง , หมู่5 บ้านดอนม่วง , หมู่6 บ้านจัดดุม , หมู่7 บ้านท่าระแวก , หมู่8 บ้านใหม่ , หมู่9 บ้านถนนถั่ว , หมู่10 บ้านหนองแมวเหนือ , หมู่11 บ้านเกรา, บ้านท่าระแวง , หมู่12 บ้านใหม่เกลอ , หมู่13 บ้านดานกะตา , หมู่14 บ้านหนองโสนพัฒนา , หมู่15 บ้านใหม่ดอนเปล้า

จำนวนประชากรใน ตำบลใหม่
  จำนวนหลังคาเรือน : 2,438 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 14,035 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 2,483 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,303 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 482 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 61 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 55 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,816 คน   จำนวนผู้พิการ : 477 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน ตำบลใหม่
  สถานศึกษา   จำนวน 7 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 3 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 1 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 1 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 6 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 18 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลใหม่
 
ต.ใหม่   30160    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()